Кычыткан. Нидән файдалы бу "усал" дару үләне?
Файдалы үләннәр

Кычыткан. Нидән файдалы бу “усал” дару үләне?

Кычытканчалар семьялыгыннан шуышма тамырчалы, чага торган үләнчел үсемлек. Сабаклары туры, 20 см га кадәр биеклектә, дүрт кырлы, яфраклары кебек үк, каты төкчәләр белән капланган. Яфраклары кара-каршы торышлы, йомырка-ланцетсыман, озынлыкка — 15 см га, киңлеккә 8 […]