Кычыткан. Нидән файдалы бу "усал" дару үләне?
Кычытканчалар семьялыгыннан шуышма тамырчалы, чага торган үләнчел үсемлек. Сабаклары туры, 20 см га кадәр