Кара шомырт. Нинди авырулардан ярдәм итә?
Роза чәчәклеләр семьялыгыннан биеклеге 10 м га җитә торган, куе ябалдашлы зур булмаган агач