Җикәнбашның (рогоз широколистный) нинди файдалы үзлекләре бар?
Файдалы үләннәр

Җикәнбашның (рогоз широколистный) нинди файдалы үзлекләре бар?

Җикәнбашчалар семьялыгыннан 2 м га кадәр биеклектәге юан шуышма тамырчалы күпьеллык үләнчел үсемлек. Сабагы Юан, буынтыксыз. Яфраклары озын, кыяксыман, җиңсәле, 4 см га кадәр киңлектә, сирәк кенә өч кырлы. Чәчәкләре бик вак, бер җенесле, чәчәк […]