Җикәнбашның (рогоз широколистный) нинди файдалы үзлекләре бар?
Җикәнбашчалар семьялыгыннан 2 м га кадәр биеклектәге юан шуышма тамырчалы күпьеллык үләнчел үсемлек. Сабагы