тәкбир ничек әйтеләКорбан
Тәкбир тәшрик ничек әйтелә, сүзләре
0317
Корбан бәйрәме җитү белән, аннан алдагы көннән (Гарәфә
ИГЕЛЕК. РУ
Корбан
Корбан чалу: тәртибе, догасы һәм башка мәгълүмәт
03.3к.
Корбан чалу тэртибе, догасы, кемгэ атап чалына, кемгэ
ИГЕЛЕК. РУ