жил давылдан дога
Җил-давыл вакытында укыла торган дога
Әбү Һүрайра атлы сәхабәдән риваять кылына: «Аллаһының илчесе (салләллаһу галәйһи вә сәлләм) әйткән: «Җил
ИГЕЛЕК. РУ
Әниләр балалары өчен нинди дога кылырга тиешләр
Аналарның балалар өчен кылган, сораган догалар бик тиз кабул була, чөнки ана белән Аллаһ
ИГЕЛЕК. РУ
Бәраәт кичәсе догасы һәм өч ясин уку өчен ният
Иң мөһиме бу кичтә барлык тормышыны күз алдыннан үткәрү. Бер кем дә үзенең Раббысы
ИГЕЛЕК. РУ
Аллаһының 99 исеме
“Әсмәә-үл-Хүснәә” — Күркәм исемнәр (Аллахнын 99 исеме татарча) Коръәни Кәримдә: “Иң гүзәл исемнәр Аллаһыныкыдыр,
ИГЕЛЕК. РУ
Аят аль курси
Аят аль курси: Аллаху ля иляха иЛляху, аль-хаййуль-Каййум. Ля та-хузуху сина-туу-уа ля наум. Ляху
ИГЕЛЕК. РУ