жил давылдан догаДогалар
Җил-давыл вакытында укыла торган дога
0118
Әбү Һүрайра атлы сәхабәдән риваять кылына: «Аллаһының илчесе (салләллаһу галәйһи вә сәлләм) әйткән: «Җил дә Аллаһының әмере белән килә, һәм ул үзе белән
Игелек.ру
Догалар
Әниләр балалары өчен нинди дога кылырга тиешләр
03.5к.
Аналарның балалар өчен кылган, сораган догалар бик тиз кабул була, чөнки ана белән Аллаһ арасында пәрдә юк. Балаларыбыз өчен бик яхшы дога….
Игелек.ру
Догалар
Бәраәт кичәсе догасы һәм өч ясин уку өчен ният
0214
Иң мөһиме бу кичтә барлык тормышыны күз алдыннан үткәрү. Бер кем дә үзенең Раббысы Аллаһы Тәгалә каршына кайтачагын онытырга тиеш түгел.
Игелек.ру
Догалар
Аллаһының 99 исеме
0712
“Әсмәә-үл-Хүснәә” — Күркәм исемнәр (Аллахнын 99 исеме татарча) Коръәни Кәримдә: “Иң гүзәл исемнәр Аллаһыныкыдыр, Аңа хастыр. Аллаһыга бу исемнәр белән
Игелек.ру
Догалар
Аят аль курси
0379
Аят аль курси: Аллаху ля иляха иЛляху, аль-хаййуль-Каййум. Ля та-хузуху сина-туу-уа ля наум. Ляху ма фис-самауати уа ма филь-ард. Манзаллязи йашфа-’у ‘индаху илля би-изних?
Игелек.ру