Догалар
Бәраәт кичәсе догасы һәм өч ясин уку өчен ният
0107
Иң мөһиме бу кичтә барлык тормышыны күз алдыннан үткәрү. Бер кем дә үзенең Раббысы Аллаһы Тәгалә каршына кайтачагын онытырга тиеш түгел.
Догалар
Аллаһының 99 исеме
0274
“Әсмәә-үл-Хүснәә” — Күркәм исемнәр (Аллахнын 99 исеме татарча) Коръәни Кәримдә: “Иң гүзәл исемнәр Аллаһыныкыдыр, Аңа хастыр. Аллаһыга бу исемнәр белән
Догалар
Аят аль курси
0111
Аят аль курси: Аллаху ля иляха иЛляху, аль-хаййуль-Каййум. Ля та-хузуху сина-туу-уа ля наум. Ляху ма фис-самауати уа ма филь-ард. Манзаллязи йашфа-’у ‘индаху илля би-изних?