Кеше ике-өч елда сөйләшергә өйрәнә ала, әмма дәшми торырга өйрәнү өчен тулы бер гомер дә җитми.

Чыннан да, тел – ул Аллаһы Тәгаләнең иң зур бүләкләренең берсе, формасы буенча кечкенә булса да, зур көчкә ия.

Бәдәвий ґәрәбләреннән берсе пәйгамбәр Мөхәммәд галәйһиссәләмнән җәннәткә кертүче гамәлләр хакында сорый, пәйгамбәр аңа болай дип җавап кайтара:

«Ач кешеләрне ашат, сусаганнарны эчерт, яхшылык эшләргә өндә, начарлыктан тый, әгәр боларны  булдыра алмасаң, телеңне начар сүзләрдән булса да сакла»
(Ибн Аби Дунья)