Әл Хәшер сүрәсенең соңгы аятьләрен (20-21-22-23-24 аятьләр) халык телендә «Лә йәстәви» дип атау кабул ителгән, мондый исем аятьләрнең башында килгән беренче сүзләрдән алынган.

Әлеге язмада без Хәшер сүрәсенең соңгы аятьләренең гарәп һәм татарча (татар хәрефләре белән) текстларын, мәгънәви тәрҗемәсен һәм аудиоязмасын китердек.

Хэшер сурэсе гарәпчә

лә йөстәви хәшер срәсе сурэсе хэшер хашер

Татар хәрефләре белән укылышы

20. ЛӘ ЙӘСТӘУИИ ӘСХӘБУН-НӘРИ УӘ ӘСХӘБУЛ ҖӘННӘҺ, ӘСХӘБУЛ ҖӘННӘТИ ҺҮМҮЛ ФӘӘӘӘ-ИЗҮН.

 

21. ЛӘҮ ӘҢЗӘЛНӘӘ ҺӘӘЗӘЛ-КУРЪӘӘНӘ ГАЛӘӘ ҖӘБӘЛИЛ-ЛӘРА-ӘЙТӘҺҮҮ ХААШИГАМ МҮТӘСАДДИГАМ-МИН ХАШЙӘТИЛЛӘӘҺ, УӘ ТИЛЬКӘЛ-ӘМСӘӘЛҮ НӘДЪРИБҮҺӘӘ ЛИН-НӘӘСИ ЛӘГАЛЛӘҺҮМ ЙӘТӘФӘККӘРУУН.

 

22. ҺУ АЛЛААҺҮЛЛӘЗИИ ЛӘӘ ИЛӘӘҺӘ ИЛЛӘӘ ҺҮӘ ГААЛИМҮЛ-ГАЙБИ УӘШ-ШӘҺӘӘДӘҺ, ҺҮӘР-РАХМӘӘНҮР-РАХИИМ.

 

23. ҺУ АЛЛААҺҮЛЛӘЗИИ ЛӘӘ ИЛӘӘҺӘ ИЛЛӘӘ ҺҮӘЛ-МӘЛИКҮЛ-КУДДҮҮСҮС-СӘЛӘӘМҮЛ-МҮЭМИНҮЛ-МҮҺӘЙМИНҮЛ-ГАЗИИЗҮЛ-ҖӘББӘӘРУЛЬ-МҮТӘКӘББИР, СҮБХӘӘНӘЛЛААҺИ ГАММӘӘ ЙҮШРИКҮҮН.

 

24. ҺУ АЛЛАҺҮЛ ХААЛИКУЛЬ БӘӘРИ-ҮЛ МҮСАВВИР, ЛӘҺҮЛ-ӘСМӘӘӘ-ҮЛ ХҮСНӘӘ, ЙҮСӘББИХҮ ЛӘҺҮҮ МӘӘ ФИС-СӘМӘӘВӘӘТИ УӘЛ-ӘРЪД, УӘ ҺҮӘЛ-ГАЗИИЗҮЛ-ХӘКИИМ

Аятьләрнең аудиоязмасы

Аудиоязманы кабызыгыз һәм укылышын тыңлап, транскрипцияне укып, сүзләрне дөрес әйтергә өйрәнегез

Аятьләрнең мәгънәви тәрҗемәсе

20. Ут әһелләре [булу хакын алган кяферләр] белән [иманга һәм тәкъвалыкка ябышып] җәһәннәм әһеле [булуны хак иткән кешеләр] бертигез түгел. Җәннәт әһелләре уңышка ирешүчеләр.

21. Әгәр дә Без бу [кадәрле әһәмиятле мәсьәләләрне эченә алган] Коръәнне бер тауга иңдергән [һәм аңа да сезгә биргән кебек акыл биргән] булсак, син аны Аллаһтан куркудан буйсынган хәлдә яргаланганын күрер идең. Бу мисалларны Без кешеләргә фикерләсеннәр дип китерәбез.

22. Ул Аллаһ ки. Аннан башка [гыйбадәткә лаек] һичбер илаһ юк. Ул [бер генә барлыкның да гыйлеме һәм тойгысы ирешә алмаслык] күренмәгәнне дә, [һәркем тарафыннан] күренгәнне дә [дөньяда да, Ахирәттә дә, юкны да, барны да бик яхшы] белүче. Ул [дөньяда мөэминне, кяферне аермыйча, һәр мәхлугын соң дәрәҗәдә кызганган һәм чын мәгънәсендә нигъмәт биргән] Шәфкатьле, Рәхимле.

23. Ул Аллаһ ки, Аннан башка [гыйбадәткә лаек] һичбер илаһ юк. Ул [һәрнәрсәнең] Хуҗасы, Кимчелексез, [Үзе барлыкка китергәннәргә] Иминлек һәм тынычлык бирүче, [Үзенең тугрылыклы колларына] Ышаныч һәм иминлек бирүче, Үзенә буйсындыручы, Бөек [Җиңелмәс, Көч-куәткә ия, бар нәрсә белән дә] Идарә итүче, Чын бөеклеккә бердәнбер ия булучы. Аллаһ аларның ширек кылган нәрсәсеннән [соң дәрәҗәдә пакь һәм] ерак.

24. Ул Аллаһ [һәрнәрсәне бер хикмәт белән] Барлыкка китерүче, [кимчелекләрсез] Бар итүче, [бар нәрсәгә] калып, рәвеш бирүче. Иң күркәм [мәгънәләрне белдергән] исемнәр дә Аныкы. Күкләрдә һәм җирдә булучылар Аны [мактап] тәсбих итә. Ул Бөек [Җиңелмәс], Хикмәт иясе.

(хәшер сүрәсеннән лэ ястэви)