Коръән сүрәләре китапта килгән тәртип буенча укылырга тиеш. Коръән сүрәләренең китапта килгән тәртибен белү бик мөһим. Чөнки аерым сүрәләрне яттан укыганда (мәҗлесләрдә мәсәлән) аларны китапта килгән тәртип буенча укырга кирәк. Мәсәлән, сез яттан беләсез ди 108 нче Кәүсәр сүрәсе белән 112нче Ихлас сүрәсен, димәк сез беренче булып Кәүсәр сүрәсен, ә аннан соң гына Ихласны укырга тиешсез, чөнки Кәүсәр алданрак килә. Бу башка сүрәләне укыганда, шулай ук намаз эчендә укыла торган сүрәләргә дә кагыла. Ничек килгән шул тәртиптә укырга кирәк, иң элек соңыннан килгән сүрә аннан янә алдагысына сикереп уку дөрес тә, матур да булмый.

Коръән сүрәләренең тәртибе болай:

 • Сүрә 1: «Фатиха»;
 • Сүрә 2: «Бәкара»;
 • Сүрә 3: «Гыймран»;
 • Сүрә 4: «Нисә»;
 • Сүрә 5: «Мәидә»;
 • Сүрә 6: «Әнгам»;
 • Сүрә 7: «Әграф»;
 • Сүрә 8: «Әнфаль»;
 • Сүрә 9: «Тәүбә»;
 • Сүрә 10: «Йуныс»;
 • Сүрә 11: «Худ»;
 • Сүрә 12: «Йосыф»;
 • Сүрә 13: «Рәгыд»;
 • Сүрә 14: «Ибраһим»;
 • Сүрә 15: «Хиҗр»;
 • Сүрә 16: «Нәхл»;
 • Сүрә 17: «Исра»;
 • Сүрә 18: «Кәхф»;
 • Сүрә 19: «Мәрьям»;
 • Сүрә 20: «Та Ха»;
 • Сүрә 21: «Әнбия»;
 • Сүрә 22: «Хаҗ»;
 • Сүрә 23: «Мөэминун»;
 • Сүрә 24: «Нур»;
 • Сүрә 25: «Фуркан»;
 • Сүрә 26: «Шуара»;
 • Сүрә 27: «Нәмл»;
 • Сүрә 28: «Касас»;
 • Сүрә 29: «Ганкабут»;
 • Сүрә 30: «Рум»;
 • Сүрә 31: «Локман»;
 • Сүрә 32: «Сәҗдә»;
 • Сүрә 33: «Әхзаб»;
 • Сүрә 34: «Саба»;
 • Сүрә 35: «Фатыр»;
 • Сүрә 36: «Йәсин»;
 • Сүрә 37: «Саффәт»;
 • Сүрә 38: «Сад»;
 • Сүрә 39: «Зөмәр»;
 • Сүрә 40: «Гафир»;
 • Сүрә 41: «Фуссыйләт»;
 • Сүрә 42: «Шура»;
 • Сүрә 43: «Зухруф»;
 • Сүрә 44: «Духан»;
 • Сүрә 45: «Җәсия»;
 • Сүрә 46: «Әхкаф»;
 • Сүрә 47: «Мухаммад»;
 • Сүрә 48: «Фәтх»;
 • Сүрә 49: «Хуҗурат»;
 • Сүрә 50: «Каф»;
 • Сүрә 51: «Зәрият»;
 • Сүрә 52: «Тур»;
 • Сүрә 53: «Нәҗм»;
 • Сүрә 54: «Кәмар»;
 • Сүрә 55: «Рахман»;
 • Сүрә 56: «Вакига»;
 • Сүрә 57: «Хәдид»;
 • Сүрә 58: «Муджадила»;
 • Сүрә 59: «Хәшр»;
 • Сүрә 60: «Мумтахана»;
 • Сүрә 61: «Сафф»;
 • Сүрә 62: «Җомга»;
 • Сүрә 63: «Мунафикун»;
 • Сүрә 64: «Тәгабун»;
 • Сүрә 65: «Талак»;
 • Сүрә 66: «Тәхрим»;
 • Сүрә 67: «Мөлек» (Тәбәрәк);
 • Сүрә 68: «Каләм»;
 • Сүрә 69: «Хак»;
 • Сүрә 70: «Мааридж»;
 • Сүрә 71: «Нух»;
 • Сүрә 72: «Җен»;
 • Сүрә 73: «Муззаммиль»;
 • Сүрә 74: «Муддассир»;
 • Сүрә 75: «Кыйамат»;
 • Сүрә 76: «Инсан»;
 • Сүрә 77: «Мурсалят»;
 • Сүрә 78: «Нәбә»;
 • Сүрә 79: «Назиат»;
 • Сүрә 80: «Абаса»;
 • Сүрә 81: «Таквир»;
 • Сүрә 82: «Инфитар»;
 • Сүрә 83: «Мутаффифин»;
 • Сүрә 84: «Иншикак»;
 • Сүрә 85: «Бурудж»;
 • Сүрә 86: «Тарик»;
 • Сүрә 87: «Әглә»;
 • Сүрә 88: «Гашия»;
 • Сүрә 89: «Фәҗр»;
 • Сүрә 90: «Балад»;
 • Сүрә 91: «Шәмс»;
 • Сүрә 92: «Ләйл»;
 • Сүрә 93: «Духа»;
 • Сүрә 94: «Шәрх»;
 • Сүрә 95 «Тин»;
 • Сүрә 96: «Галәк»;
 • Сүрә 97: «Кадер»;
 • Сүрә 98: «Бәййина»;
 • Сүрә 99: «Зәлзала»;
 • Сүрә 100: «Гадият»;
 • Сүрә 101: «Кари’а»;
 • Сүрә 102: «Такасур»;
 • Сүрә 103: «Аср»;
 • Сүрә 104: «Хүмәзә»;
 • Сүрә 105: «Фил»;
 • Сүрә 106: «Кураиш»;
 • Сүрә 107: «Мәгун»;
 • Сүрә 108: «Кәүсәр»;
 • Сүрә 109: «Кәфирун»;
 • Сүрә 110: «Наср»;
 • Сүрә 111: «Мәсәд»;
 • Сүрә 112: «Ихлас»;
 • Сүрә 113: «Фәләк»;
 • Сүрә 114: «Нәс».